RURAL TOURISM in CHENGDU CHINA – Mr Zhu Hua, Sichuan Normal University, China